Projekt z Zavarovalnico Triglav

Varnost na spletu je skrb, s katero se vsakodnevno srečujejo številni starši. Njihovi otroci živijo navidezno življenje, si oblikujejo navidezne osebnosti, stopajo v navidezne odnose, občutijo navidezno sprejetost, obenem pa, nevede, puščajo še kako resnično sled za sabo. Vsako njihovo, kdaj tudi lahkomiselno dejanje, je za vedno zapisano na internetu, do katerega imajo možnost dostopati vsi, prijatelji, navidezni prijatelji in …

Varnost na spletu je tudi tema, s katero se vsakodnevno srečujemo prek medijev in tako poskušamo osveščati starše in predvsem otroke. Ker pa starši kdaj težko prodrejo v misli svojega osnovnošolca, smo si zamislili naslednji vseslovenski projekt.

Potek

V šolskem letu 2014/2015 smo, skupaj z Zavarovalnico Triglav in z učenkami in učenci 50 osnovnih šol po Sloveniji ustvarjali projekt, ki osnovnošolce opozarja na varno rabo interneta.

Poimenovali smo ga Hej ti! Zavaruj se! – Internet je rast pa tudi past!

Učencem druge in tretje triade smo najprej pripravili kratko zabavno predstavo na temo varnosti in (ne)varnosti na spletu, ki je bila tudi osnova za drugi del obiska. Ta je bil v obliki zabavnega kviza, prek katerega so animatorji vzpodbujali pogovor med mlajšimi in starejšimi razredi o izkušnjah na internetu. Izkušnje, mnenja, razmišljanja učencev pa tudi učiteljic smo na koncu leta strnili v publikacijo, ki je na voljo vsem uporabnikom spleta – v prvi vrsti osnovnošolcem in njihovim staršem.

Vzporedno je potekal tudi natečaj, ki je vzpodbujal razmišljanja in ustvarjanja na temo varnosti uporabe interneta – vsak udeleženec predstave in kviza je na svoj način predstavil lastno refleksijo, zapisano v obliki dramskega teksta ali umetniškega spisa. Vsaka šola je izbrala 3 najbolj zanimive izdelke, naša posebna žirija pa je na koncu izbrala 10 izdelkov, ki so bili na koncu tudi objavljeni v brošuri. Izmed 10 šol je posebna žirija ob koncu šolskega leta izbrala 1 šolo, ki je svoje učence druge in tretje dekade pripeljala na končni izlet na Vače, v središče Slovenije! Tu so mlajši uživali v gledališki predstavi, izbrani na podlagi predhodnega dogovora z razredničarkami, starejši pa so se podali na gledališko vodenje po širšem območju Vač in GEOSSA, kjer so spoznali številne naravne, kulturne in arheološke in etnološke značilnosti. Vsa doživetja na Vačah so odsevala tudi pomen Zavarovalnice Triglav, ki skuša pomagati in preprečevati tudi zlorabe mladih z internetom.

V šolskem letu smo obiskali 50 šol po vsej Sloveniji.. Zmagovalna šola natečaja projekta je bila OŠ SIMONA JENKA KRANJ.


Namen

Skozi sproščeno debato z našimi izkušenimi animatorji želimo mladim pokazati, da lahko skupaj naredimo marsikaj za svojo varnost. Temo jim želimo približati na sproščen, zabaven in doživet način, prek katerega bodo nehote ponotranjili določena znanja in s tem poskrbeli za bolj varno brskanje po internetu. Veliko šteje že zavedanje, da je splet ogromna ulica, kjer, čeprav se nam morda zdi, nismo sami, ampak smo na očeh čisto vseh, ki uporabljajo internet.

»HEJ TI! – zavaruj se: internet je rast pa tudi past!«

V Družinskem gledališču Kolenc že več kot 25 let aktivno sodelujemo z osnovnimi šolami in pripravljamo gledališke predstave, ki temeljijo na šolski učni snovi. S svojim pristopom gledališke animacije želimo otrokom omogočiti aktivno doživljanje različnih življenjskih situacij – na ta način doživetje ponotranjijo v izkušnjo in s tem sočasno na zabaven in nepozaben način širijo svoje zavedanje, razvijajo svojo dojemljivost ter se učijo sodelovanja. Na takšen način smo zastavili tudi projekt, ki smo ga v šolskem letu 2014/15 izvajali v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav.

Na kratko

Ob prebiranju tematskega razpisa Zavarovalnice Triglav nas je pritegnila tema varnosti na internetu. Tema, ki je zagotovo vsako leto bolj aktualna zaradi vse pogostejše uporabe interneta med mladimi. Kljub številnim opozorilom in celo programom, ki odkrito svarijo otroke in mladostnike pred nevarnostmi interneta, je zlorab vedno več.

Prispevki medijev

Na OŠ Simona Jenka Kranj so nas obiskali novinarji Gorenjske televizije, na OŠ Ob Rinži pa novinarji TV Kočevje. Omogočili so nam prisrčne in poučne prispevke:

Še enkrat se jim najlepše zahvaljujemo!

Sodelujoče šole

Člani Družinskega gledališča Kolenc iskreno verjamemo v projekt, veseli pa nas tudi odličen odziv šol, saj so bila – dobrih deset dni po zaključku šolskega leta – vsa predvidena mesta za sodelovanje že zapolnjena, pri projektu pa so sodelovale osnovne šole iz vseh slovenskih regij. Veseli smo, da smo lahko s projektom širili  zavest o vseh pasteh, ki na najmlajše uporabnike interneta prežijo ob nepravilni rabi interneta in seveda tudi o vseh radostih, ki nam jih nudi, ob zavedanju, da je internet rast pa tudi past.