Cilji programa: poglabljanje in lažje razumevanje kulturnih vsebin.

Kulturni dan za vse učence poteka v štirih delih:
 v prvem delu bodo gledali izbrano predstavo
 v drugem delu bodo reševali naloge, ki se dotikajo izbrane teme in učne snovi,
 v tretjem delu bo potekala ustvarjalna delavnica (za učence od 1. do 5. razreda) oz. (za učence od 6. do 9. razreda) gledališko-interaktivna ura sporočanja, med katero bodo učenci spoznavali različne načine sporočanja, ki jih bodo strnili v mini časopisu
 v četrtem delu pa jih čaka zabaven kviz.

 

Za učence od 1.–5. razreda učitelji lahko izberete katerokoli predstavo z našega seznama, glede na učni načrt oz. temo, ki bi jo želeli obravnavati:
 predstava ČEVLJAR IN PALČKA je povezana s poklici,
 POVODNI MOŽ s Prešernovo pesnitvijo in njegovim časom,
 SNEGULJČICA je povezana z vejico, ki povzroči zaplet zgodbe,
 ČAROVNICA LILI V CIRKUSU s čarovnijami in avtorji zabavnih čarovniških zgodb,
 TURJAŠKA ROZAMUNDA s prepoznavanjem Prešernovega čarobnega ustvarjanja,
 ZOBNI ZAJČEK s skrbjo za zdrave zobke,
 JUNAŠKI JELEN z ekološkim načinom življenja in razvrščanjem odpadkov.

 

Za učence od 6.—9. razreda kulturni dan zajema teme, kot so:
 izbira pravega poklica, s predstavo PETRČEK,
 Prešernovo poezijo in Prešerna kot ustvarjalca, s predstavo S PREŠERNOM PREŠERNI,
 Srednjeveško gledališče in književnost, s predstavama TRI SREDNJEVEŠKE BURKE in SHAKESPEARE MALO DRUGAČE,
 način preživetja naših prednikov, s predstavo MARTIN KRPAN,
 kako pomembno je medgeneracijsko sodelovanje, s predstavo BABICA NI ODVEČ.

 

Poleg predstav pa si lahko za 6., 7., 8. in 9. razred izberete tudi PROGRAM »KAJ JE …?«, ki je namenjen spoznavanju literature (poezije, proze, dramatike …), glasbe in različnih zvrsti plesov.

Vse umetniške zvrsti so načrtovane po razredih, tako da učenci spoznajo vsebine, ki so za vsak razred predvidene z učnim načrtom.