Smo družba nasmejanih, dobrosrčnih, vedoželjnih in radovednih strokovnjakov z različnih področij: slovenskega jezika, etnologije, arheologije, naravoslovja, gledališča, vzgoje, sociologije in turizma.

Druži nas dobra energija, ki je med nami, ljubezen do vsega, kar nas obdaja, predvsem pa želja po ustvarjanju kakovostnih, animacijskih, zabavnih in poučnih programov, ki jih namenjamo kar najširši publiki – tako našim najmlajšim gledalcem, šolarjem in srednješolski mladini kot tudi odraslim – z namenom, da širimo zavest in s svojim poslanstvom prispevamo kamenček k mozaiku trajnostnega načina življenja.

Naše osnovno poslanstvo je poučevanje in širjenje zavesti s pomočjo umetnosti in narave in smo eno prvih slovenskih gledališč, ki je v svoje predstave vključilo animacijo in sodelovanje občinstva. S svojim pristopom gledališke animacije želimo otrokom omogočiti aktivno doživljanje različnih življenjskih situacij – na ta način doživetje ponotranjijo v izkušnjo in s tem sočasno na zabaven in nepozaben način širijo svoje zavedanje, razvijajo svojo dojemljivost ter se učijo sodelovanja.
Vsaka otroška predstava ima tudi prisrčno sporočilo, skozi katerega gledalci spoznavajo vrednote življenja in moč pozitivne naravnanosti. S podobnim »stand up« pristopom nastopamo tudi za odrasle.