Cilj programa: poglabljanje zavedanja o naravnih in družbenih danostih preteklosti in sedanjosti.

Po poti bomo spoznavali tako kulturno kot naravno dediščino širšega območja GEOSS: ogledali si bomo božji grob v cerkvi sv. Andreja na Vačah,
povečano poustvaritev situle z Vač, Alejo ustvarjalnosti, sušilnico lanu, Fosilno morsko obalo in območje GEOSS-a.

Poleg tega pa bomo ob poti spoznavali tudi živali (kačo, krastačo, ježka …) in rastline gozdnega roba ter nekatere najbolj znane zdravilne rastline. 
Program poteka z barvnimi učnimi lističi in poglobljenimi naravoslovnimi ter etnološkimi, arheološkimi in domovinskimi vsebinami. Z učnimi lističi lahko izlet podoživimo tudi doma, ko ob seznamu ugotavljamo, katere kamnine iz našega kraja so na GEOSS-u, na pomniku »Rodoljubu«.

Primerno za 6.-9. razred

Trajanje: 5 šolskih ur

Program lahko prilagodimo glede na vaš čas!