Cilj programa: doživljajsko poglobljena predstavitev samooskrbnosti kot temeljne etnološke prvine večstoletnega načina življenja večine Slovencev.
Pričarali si bomo življenje na nekdanji samooskrbni kmetiji in osvetlili pripomočke in delovne postopke na njivi in doma – od setve do žetve.

Program na Slivni, v bližini GEOSS-a, obsega:
 ogled starih pripomočkov v kmečkem gospodinjstvu in gospodarstvu (pripomočki za pripravo hrane, poljedelsko orodje, orodje za živinorejo, za sadjarstvo, za domače rokodelstvo in obrt, za gozdno gospodarstvo, za promet …) v Kimovčevem muzeju na prostem,
 ogled stare kašče, hleva, čebelnjaka, kovaške delavnice ali tesarskega muzeja,
 po dogovoru tudi ogled geometričnega središča Slovenije (GEOSS).

Tehnični dan za 2. triado
Učenci dobijo učne lističe, s pomočjo katerih lažje razumejo preteklo življenje. Rešene naloge ostanejo učencem. Zadnji del programa je zabavni kviz, ob katerem še dodatno osvetlimo kulturo in način življenja naših prednikov, ki smo ga prej spoznali.
Ob tem spoznamo tudi smisel Kimovčevega zbirateljskega dela: ustvarjalnost in ljubezen namreč izvirata iz korenin …

Tehnični dan za 8. in 9. razred
Tehnični dan je tudi odlična izbira za ponovitev že znanega, hkrati pa odstira pogled na slovensko zgodovino in nam pomaga do pozitivnega vrednotenja vsega, kar nas obkroža. Zato 1. in del 2. šolske ure, s pomočjo zloženke, znova osvetlimo pomen in pogoje za samooskrbnost nekdanjih slovenskih hribovskih domačij in si ogledamo objekte muzeja. Tretjo in četrto uro osvajamo zanimive in zabavne kmečke igre. 5. uro pa si ogledamo še GEOSS.