Ob cesti z Vač proti Kleniku je postavljenih več skulptur v masivnem hrastovem lesu – aleja ustvarjalnosti na prazgodovinskih tleh. Skulpture so izdelali kiparji samorastniki ob koncu osemdesetih let. V Alejo so bile postavljene leta 1990.

Naprej
Prvo skulpturo v aleji je izdelal Ivan Goisniker iz Maribora. Imenoval jo je “Naprej”, saj si človek želi vedno naprej. Z njo je ponazoril hotenje človeka po ustvarjanju, razvoju, po novem in boljšem sodelovanju in povezovanju.

Naprej.

Maska časa in predica
Naslednji dve stvaritvi sta delo doma in v tujini uveljavljenega samorastnika Draga Koširja iz Jelovca pri Sodražici. Njegova dela oblikuje realnost upodobitve. Ustvaril je na tisoče raznih likov, od upodobitev domačih obrti, prek Valvasorjevih in Prešernovih likov do božanstev sveta. Ena skulptura predstavlja predico (na Vačah so v preteklosti pridelovali veliko lanu). Druga z masko ponazarja peščeno uro, kar je prav tako povezano s preteklostjo.

Kolo življenja
Milan Kristan iz Ljubljane je avtor naslednje stvaritve. Imenoval jo je “Kolo življenja”. Življenje se vedno vrti, včasih na bolje, včasih tudi na slabše. Delo ponazarja tudi naš znani kozolec, našo klenost in ustvarjalnost, našo žilavost in odpornost.

Obrazi
“Obrazi” je ime naslednje skulpture. Vsi obrazi rastejo iz enega čebulčka. Skulptura ponazarja človeka, ki je ena sama oseba z mnogimi obrazi in vsakega porabi takrat, ko se mu zahoče.

Obrazi.

Sušilnica lanu
Le malo naprej je odbor obnovil staro sušilnico lanu. Predelava lanu je bila v preteklosti v okolici Vač zelo razširjena (na znanem Andrejevem sejmu so največ ponujali prav izdelke iz lanu). Sušilnica ima spodaj kurišče, nato več kot 4 metre dolg rov, na koncu kratkega dimniškega dela sp je bila gosta mreža letvic, na kateri se je lan sušil. Ob njej je Drago Košir izdelel žensko, ki simbolično polaga lan v sušilnico. Tudi nabožno znamenje je neposredno povezano s sušilnico.

Razkol
V vasi Klenik je mogočna skulptura, delo Milana Kristana. Imenoval jo je “Razkol”. Ponazarja razprtije med ljudmi, narodi in državami, ki jih povzročijo nerazsodni posamezniki ter prizadevanja razumnikov, da bi jih odpravili, da bi razkole preprečili. Pri vseh nerazumnih razprtijah, vseh sporih večjega obsega in vojnah pa najbolj trpijo prav preprosti, nedolžni ljudje.

Razkol.

Solze
Nekoliko naprej zraven rojstne hiše Janeza Grilca, najditelja situle z Vač (Klenik 8) je skulptura mladega kiparja Milana Lovšeta. Imenoval jo je “Solze”. Solze močno zaznamujejo naše življenje, saj nas spremljo od rojstva do smrti, v veselju in žalosti.

Solze.

Povečana kopija situle
Alejo ustvarjalnosti zaključuje povečana kopija situle z Vač, delo pokojnega akademskega kiparja Vekoslava Bombača, vlil pa jo je mojster Božo Mostar. Postavljena je na veliki kamen in je verna slika originala. Več kot petkratna povečava pa obiskovalcu omogoča podrobno preučevanje vseh likov nanjej. Ob kopiji je spominska plošča Francetu Staretu, najvnetejšemu in najzaslužnejšemu raziskovalcu prazgodovinskih Vač. Poskrbel je, da so Vače postale svetovno znane.


Tu se konča novi del poti aleje ustvarjalnosti na prazgodovinskih tleh. Nadaljuje se proti arheološkim izkopavanjem, prek najdišča situle do prazgodovinske naselbine na vrhu krone. Vsa najdišča in naselbina so označena s tablami.