Cilj programa: seznanitev s situlo z Vač in z obdobjem, v katerem je bila izdelana.

Izobrazba se začne že pri naših najmlajših, zato smo za učence prvih dveh triad v sodelovanju z Društvom GEOSS pripravili dva povsem nova, navdušujoča programa.
Situla z Vač je najlepši prazgodovinski izdelek z ozemlja današnje Slovenije. V samostojni Sloveniji je postala naš narodni simbol. Figure s situle so upodobljene na osebni izkaznici in potnem listu, poustvaritve situle pa so cenjena protokolarna darila, ki jih naši državniki poklanjajo doma in v tujini.

Pa to umetnino zares poznamo?
Koliko od nas ve, koliko je stara situla z Vač?
Kdo jo je izdelal?
Kje je bila najdena?
Kako so živeli ljudje takrat, pred davnimi, davnimi časi, ko je bila situla izdelana?