Cilji programa: ljubeče, poglobljeno in zabavno, s pomočjo umetnosti in narave, spoznavati živali, ki so del našega skupnega življenjskega prostora.
Učenci s pomočjo umetnosti doživijo živali na obisku. O živalih pojemo, pripovedujemo uganke, basni, anekdote ali pesmice. Po skupinah učenci živali tudi izkustveno doživijo, jih božajo, pripovedujejo o svojih izkušnjah ali pa sprašujejo stvari, ki jih zanimajo. Sledi reševanje nalog in kviz (za učence prvega razreda namesto kviza pripravimo delavnico preprostega origamija).

Odločite se lahko med dvema sklopoma živali:
1. kači (udav, ameriški rdeči gož), jež (tenrek), želva, puščavski skakač, krastači in cvrčki.
2. grlica, paličnjaki (argentinski, južnoameriški jamski), ščurki, predvidoma tudi močerad, kunec in polž (ahatnik).

Vse živali so veterinarsko pregledane!