Društvo Gledališče Kolenc v sodelovanju z Društvom GEOSS, Občino Litija in Družinskim gledališčem Kolenc od 1. 1. 2018 vodi projekt Srce Evrope, HE-ART.

URADNA STRAN PROJEKTA >>

 

IZVOR PROJEKTA

Srce Evrope, projekt HE-ART, pravzaprav nastaja že toliko časa, kot je star projekt GEOSS, projekt središča srca Slovenije, od leta 1981.

Graditelji GEOSS-a so se takrat namreč zavezali, da nas bo pri ustvarjanju srca Slovenije vodila misel, povzeta iz Zdravljice, srčne napitnice našega največjega pesnika, Franceta Prešerna, s katero nazdravlja vsem narodom, ki želijo živet v miru, slogi in povezanosti; leta 1991, po osamosvojitvi Slovenije, je ta del Zdravljice postal naša himna, ki nas, vse ljudi – srčno ozavešča in prijateljsko povezuje na osebni, narodni in mednarodni ravni.

POSLANSTVO GEOSS-A

Projekt torej izvira iz poslanstva GEOSS-a, iz prenašanja simboličnih srčnih slovenskih lastnosti središčne točke srca Slovenije. Tako, kot sta poslanstvo GEOSS-a že leta 1981 izoblikovala vodilna graditelja tega srca: pobudnik, Jože Dernovšek in avtor, Peter Svetik. Želela sta zasnovati točko, ki bi s samospoznavanjem in samosprejemanjem zagotavljala povezovanje, prijateljstvo, sočutje in  medsebojno sprejemanje vseh ljudi, ne glede na njihove razlike, načine razmišljanja ter verske in politične pripadnosti. Mednarodno širitev projekta je v letu 2012 z Mednarodnim dnem prijateljstva Vranov let v svobodo, zasnovala Anka Kolenc.

IZVAJALEC PROJEKTA SRCE EVROPE – DRUŠTVO GLEDALIŠČE KOLENC

Osnovno poslanstvo Društva Gledališče Kolenc je učenje in širjenje zavesti s pomočjo doživljanja umetnosti in narave. Poleg najrazličnejših pedagoških, animacijskih predstav in dogodkov po učnih načrtih slovenskih šol, je društvo tudi pooblaščeni izvajalec Društva GEOSS za vse programe in vodenja, ki se nanašajo na njegovo poslanstvo.  S strokovnim gledališkim pristopom vodi po različnih učnih poteh, ki so povezane s kulturno dediščino  in z zgodovino, arheologijo, etnologijo, paleontologijo, geologijo in umetnostjo. S temi nalogami in s takšnim pristopom (torej s pomočjo umetnosti in narave) želi Društvo Gledališče Kolenc posredovati ljudem doživetja, povezana z vrednotami, kot so: spoštovanje, ljubezen, sočutje, pogum, srčnost. S temi vrednotami so bili povezani tudi naši predniki, saj se je na podlagi tega med drugo svetovno vojno zgodil tudi dogodek Vranov let, ki je bil podlaga za uvodni projekt Družinskem gledališču Kolenc v mednarodno mreženje srčnih točk mest. Na takšen način bodo tudi v Društvu Gledališču Kolenc ustvarjali in mrežili srčne točke Srce Evrope.

PROJEKT SRCE EVROPE

Pri projektu sodelujejo partnerske organizacije iz sedmih držav (poleg Slovenije torej še sodelujejo: Italija, Francija, Albanija, Bolgarija, Švedska, Španija, Grčija). Projekt je namenjen  mednarodnemu sodelovanju ter ustvarjanju in vzpostavljanju trajne mreže srčnih točk z lastnostmi, ki izvirajo iz plemenitega poslanstva GEOSS-a. Vsaka mednarodna kulturna srčna točka bo trajno ustvarjalno središče, v katerem bodo člani načrtovali, oblikovali, izvajali različne kulturne dogodke.  Dogodki  bodo ob predstavljanju kulturne dediščine ves čas promovirali tudi  srčne vrednote, kot so sprejemanje različnosti, razumevanje, človeškost, prijateljstvo in solidarnost, srčno povezovanje ob ohranjanju svoje identitete, sočutje in trajnostno preživetje na Zemlji – na zasebni, narodni in mednarodni ravni. Z mrežo He-art bo ustvarjen zgled kulturnega turizma, ob tem pa vzpostavljen utrip srčne točke, ki bo delovala za kraj, za domovino ter za mednarodno sodelovanje in povezovanje. Med drugim bodo obravnavani tudi problemi mladih, brezposelnost, globalizacija, imigracija in stigmatizacija imigrantov, evropsko državljanstvo, EU skepticizem in drugi problemi, s katerimi je prepleteno današnje življenje.

AKTIVNOSTI PRED PRVIM DOGODKOM V SLOVENIJI

V tem obdobju so se ob pripravljanju temeljne dokumentacije partnerji nekoliko pobliže seznanili, saj razen s partnerji iz Italije in Francije v Društvu Gledališče Kolenc –  doslej še niso sodelovali. Pripravili so torej dokumentacijo, ki jim bo omogočila sofinanciranje in tekoče delo: komunikacijski in finančni načrt, uskladili so se o terminih skupnih dogodkov  v posameznih državah, kar bo povečalo njihovo vidnost,  ter ob tem naredili tudi  terminski plan po mesecih, ki jim bo omogočil, da ne bodo spregledali nobene od načrtovanih nalog.  V tem času so podpisali tudi partnerske sporazume, s katerimi so se zavezali, da bodo načrtovane srčne točke delovale trajno, torej tudi še potem, ko bodo sredstva za njihov začetni zagon že porabljena. Ker so sredstva glede na veliko število sodelujočih  partnerskih organizacij zelo omejena, so zelo pohiteli tudi s potovalnimi načrti in imajo osnovne prevoze na  6 bodočih evropskih srčnih točk že zagotovljene, dveh pa predvidoma ne bodo obiskali. V  tem času potekajo tudi dogovori s predavatelji, ki poznajo osnovne težave  delovanja EU.

»PRIHAJA JEMIMA«

Društvo Gledališče Kolenc skupaj z Društvom GEOSS in Družinskim gledališčem Kolenc v okviru programa Evropa za državljane, ki ga uresničuje 13 partnerjev iz 8 evropskih držav,  predstavlja tudi srčno,  ganljivo in poučno filmsko satiro za mladostnike in odrasle –  o emigrantski deklici Jemimi – z naslovom »Prihaja Jemima«.

Jemima je deklica, ki je pred nekaj leti  s svojo mamico  iz Sirije pribežala v Slovenijo. Gotovo bi raje ostala doma, kjer se je v svojem okolju počutila varno in ljubljeno, kjer je hodila na ure baleta, kjer se je učila in se zabavala s svojimi vrstniki …

Življenje pa ji je proti njeni volji pripravilo drugačne preizkušnje … Preizkušnje, kakršne lahko ob morebitnih brezvestnih voditeljih, brezsrčnih odločitvah, brezčutnem kapitalizmu, nerazumevanju, nepoznavanju drugih kultur in načina življenja,  mejah in ograjah … doletijo kogarkoli od nas!

Že jutri si lahko Jemima tudi ti!

Premierna projekcija filma se je o odvijala v okviru prvega dogodka projekta Srce Evrope »HE-ART«, ki je bila v Sloveniji,  v dvorani Podružnične OŠ Vače, v soboto, 21. aprila 2018, ob 19.30 uri.

Od 20. do 22. aprila 2018 smo se v središču srca Slovenije tudi osebno seznanjali in skoraj dosledno izpeljali program prvega dogodka projekta Srce Evrope, He-art. Po zaslugi enega od članov italijanskih partnerjev iz Društva Comitato 10, Stephana Delia, je sočasno nastajal tudi njegov projekt Obrazi Evrope, ki s svojim celostnim fotografsko povezovalnim pogledom našemu srčnemu projektu nudi še dodatno podporo.

URADNA STRAN PROJEKTA >>