V eni od hiš na Vačah, danes nosi hišno število 10, sta bila rojena kar dva pomembna Slovenca: Matevž Ravnikar in Anton Lajovic. Obema sta na pročelju, obrnjenem na glavno cesto, vzidani spominski plošči.
Hišo je odbor “Projekt Vače 81” odkupil in jo deloma popravil oz. obnovil (bila je v razpadajočem stanju) z namenom, da v njej uredi krajevno zbirko o znamenitostih Vač.

V njej so naslednje zbirke:

  • arheološka,
  • geološka,
  • predstavitev pomembnih Slovencev, rojenih na Vačah in okolici, ter
  • dokumentacija projekta.

Prvo, geološko zbirko je uredil dr. Stanko Buser (gornja desna soba). Zbral in opisal je vse najpomembnejše kamenine, ki se nahajajo na slovenskih tleh. Opisi so poučni, poljudni in za obiskovalce je zbirka zelo zanimiva. Na splošno o geologiji na slovenskem vemo premalo in ta zbirka je kot nalašč, da si to znanje obogatimo.

Dom GEOSS – Muzej Petra Svetika

Na levi strani sta zgoraj v dveh sobah dve zbirki: v večji je dr. Sandi Sitar zbral nekaj osnovnih podatkov o pomembnih Slovencih z Vač. Podrobneje je predstavil Matijo Hvaleta, Matevža Ravnikarja in Antona Lajovica, skromneje pa so predstavljeni drugi zaslužni možje z Vač. V manjši sobi je Peter Svetik pripravil nekaj osnovnih listin, ki kronološko ponazarjajo prizadevanja za uresničitev “Projekta Vače 81”.

V levi spodnji sobi je skromen pregled najdišč prazgodovinske naselbine. Najdenih predmetov, ki pomenijo veliko vrednost, ni bilo mogoče pridobiti. Zato so razstavljene v glavnem kopije raznih listin in slik s kratkimi opisi. Izkopani predmeti z območja Vač se nahajajo po raznih muzejih sveta. V drugi sobi pritličja s kmečko pečjo je prostor za razne obiske, pogovore in podobno.