Cilj programa: poglabljanje zavedanja narodnosti in državljanstva.

Eno od naših pomembnih poslanstev ob predstavljanju Geometričnega središča Slovenije je poglabljanje zavedanja narodnosti in državljanstva. Številni učitelji, ki nas z učenci redno obiskujejo, so nas opozorili, da je to ena najtežjih tem, ki jih – odkar obiskujejo naše doživljajsko vodenje na GEOSS-u – z učenci zelo uspešno osvojijo.

Učenci in dijaki na GEOSS-u:
 prepoznajo državne simbole,
 uvidijo prepletanje državnega in narodnega,
 prepoznajo in razumejo simbole na svojih osebnih dokumentih,
 svojo nacionalnost (ne glede na to, katera je) doživijo kot čustven odnos do svojega razvoja in zgodovinsko-etnološke preteklosti,
 ob umetniškem, gledališko-doživljajskem, interaktivnem vodenju doživijo svojo slovensko bit, ki jo sprejmejo z zadovoljstvom in razumevanjem,
 ob kozarčku soka podoživijo Prešernovo Zdravljico, kot je niso še nikoli, šego pa sklenejo s čarovnijo, ob kateri se uresničijo vse želje …

Ob vsesplošni globalizaciji je to zlasti za šolarje neprecenljivega pomena—utrip našega skupnega srca namreč potem tudi praktično pokažemo.

Trajanje: 30-40 min