Sedanja cerkev sv. Andreja na Vačah je po ugotovitvah pokojnega župnika Valentina Benedika že šesta. Kot piše v knjigi “Vače” (1972), so sredi 12. stoletja prihajali na Vače menihi iz Stične in božjo službo opravljali v majhni kapeli na Grmu, hribu nad Vačami. Benedik domneva, da je bila tudi prva cerkev na Vačah lesena kot mnoge druge po naših krajih. Druga, zgrajena sredi 13 stoletja, naj bi bila že zidana. V drugi polovici 15. stoletja so na Vačah zgradili tretjo cerkev v gotskem slogu (drugo so verjetno uničili Turki). Tudi četrta cerkev, po Valvasorju je imela štiri oltarje, je bila zidana v gotskem slogu. Imela je prostora za 1.000 vernikov in tri zvonove. Peta cerkev je bila zgrajena v baročnem slogu okoli leta 1700. Po velikem požaru (8. 10. 1834), ki je uničil večji del Vač, so zgradili sedanjo cerkev, ki so jo blagoslovili leta 1844, posvetil jo je škof Anton Wolf, četrto pobinkoštno nedeljo leta 1845.

Cerkev sv. Andreja na Vačah.

Cerkev sv. Andreja je dobila nov veliki oltar leta 1849 in leta 1852 še nove stranske oltarje. Leta 1864 so postavili božji grob (darilo češke firme), posebnost današnje cerkve. Največja dragocenost iz stare cerkve je križev pot V. Metzingerja iz leta 1734, ki ga je zadnjič obnovil 1875 slikar Šubic. Sedanje orgle z 18 registri je kot predzadnje delo leta 1967 izdelal Fr. Jenko. Dva zvonova sta iz leta 1923, eden iz leta 1930, najmanjši pa je ostal iz leta 1837 (tri je pobrala prva svetovna vojna). Stolpna ura je iz leta 1838, delo Janeza Morocuttija iz Ribnice.

Posebnost cerkve je tudi zakristijski zvonec z letnico 1645. Misijonski križ je iz leta 1870, moštranca je iz leta 1716, gotski kelih z letnico 1532 pa je izginil pred prvo svetovno vojno. Prižnico je napravil leta 1895 Janez Šubic. Slike v cerkvi pa so delo Langusa, Metzingerja in Berganta. Cerkev je bila med drugo svetovno vojno poškodovana.

Prvo župnišče je opisal Valvasor. Leta 1881 so na isto mesto postavili novo zgradbo, ki je bila med drugo svetovno vojno uničena. Šele leta 1959 so na starih temeljih sezidali novo župnišče.

Prvotno pokopališče je bilo okoli cerkve. Ker je zmanjkovalo prostora, so na Midelkovi njivi začeli delati novega, ga leta 1851 obzidali in 26. 10. 1862 blagoslovili. Tam je pokopališče tudi danes.
Vaška župnija ima zelo stare matice, saj se krstna knjiga začne z letom 1621, poročna z letom 1640 in mrliška z letom 1689. Škof Ravnikar je bil krščen 20. 9. 1776.

Kaplanija na Vačah je bila ustanovljena leta 1437, dekanija pa šele leta 1784 in je obstajala 40 let. Nato so Vače do leta 1970 spadale pod dekanijo Moravče in od tedaj pod dekanijo Litija. Vaška župnija sodi danes med srednje velike.

  

V župnijski cerkvi na Vačah je tudi vitrina s slovensko zemljo, ki jo je papež Janez Pavel II. Poljubil ob obisku Slovenije maja 1996. Zemljo so prinesli na letališče Brnik, kamor je papež prispel, z GEOSS-a, geometričnega središča Slovenije.